Podjetje Metalna SRM d.o.o. je prejemnik sredstev na JR: Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU). Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih  kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše. Cilji javnega razpisa so:

izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;

  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 300 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%. Višina sofinanciranja je 60% upravičenih stroškov operacije, podjetje Metalna SRM d.o.o. je dobilo odobreno subvencijo v višini 89.246,00 €.

Opis in cilji operacije podjetja: Digitalna preobrazba podjetja Metalna-SRM d.o.o.

Aktivnosti projekta digitalne preobrazbe našega podjetja vključujejo investicije v programsko opremo in strojno opremo. S pomočjo zunanjih strokovnjakov bomo izboljšali izkušnjo kupca, kompetence zaposlenih in digitalno varnost našega podjetja. Z notranjim delom bomo izboljšali in digitalizirali naše procese, tako v administraciji kot v proizvodnji, informacijska tehnologija pa bo bolje povezala naše podjetje v homogeno digitalizirano enoto. Na ta način se bodo centralizirali vsi podatki podjetja, omogočil se bo vpogled in deljenje datotek, zmanjšala se bo potreba po iskanju informacij, izboljšana bosta nadzor in sledljivost. S pomočjo investicij in aktivnosti želimo bolje izkoristiti sredstva in kapacitete našega podjetja, s tem pa se bo seveda izboljšala dodana vrednost naših zaposlenih. To bomo dosegli s pomočjo večje energetske in snovne učinkovitosti našega podjetja, ki ju bomo dosegli s pomočjo investicij v digitalno tehnologijo. Z novo digitalno tehnologijo bomo nadgradili vse faze našega poslovnega in proizvodnega procesa, izboljšala pa se bosta tudi produkt podjetja in dodana vrednost naših zaposlenih.

 

www.eu-skladi.si