Servis in popravila gradbenih žerjavov

Storitve na gradbenih žerjavih

  • vzdrževanje in popravila gradbenih žerjavov,
  • obnova gradbenih žerjavov,
  • montaža in demontaža gradbenih žerjavov,;
  • dobava rezervnih delov za gradbene žerjave;
  • priprava žerjavov za obvezne preglede za pridobitev ali podaljšanje delovnega dovoljenja;
  • izvajanje mesečnih, trimesečnih, polletnih in letnih pregledov žerjavov z vpisom v matično knjigo;
  • opravljanje strokovnih pregledov žerjavov in izdelava poročila s priporočili za izboljšanje delovanja in varnosti žerjava;
  • svetovanje in pomoč.
Prej Potem