Modernizacije in predelave

V proizvodnih procesih najdemo veliko zelo kvalitetno izdelanih dvigal, pri katerih pa se s časom pojavijo določene pomanjkljivosti.

Lahko pri zanesljivosti delovanja ali pri uspešnosti pri opravljanju delovnega procesa. S predelavo ali modernizacijo lahko dosežemo, da staro dvigalo ponovno spravimo na nivo, ki bo zagotavljal zanesljivo in učinkovito opravljanje svoje funkcije v delovnem procesu.

Predelave

Marsikatero dvigalo v uporabi svojo funkcijo sicer opravlja kvalitetno, vendar se na določenem sklopu pričnejo pojavljati težave.

Prav tako se pomanjkljivosti dvigala lahko pojavijo zaradi sprememb v proizvodnem procesu. Pogosto se da pomanjkljivosti odpraviti z manjšim posegom na dvigalo, kjer se odpravi zgolj problematična točka.

Najpogostejše spremembe so: 

 • Menjava dvižnih zavor in sklopk z modernejšimi
 • Predelava pogona vožnje
 • Prigraditev magnetnih ali mehanskih prijemal
 • Dograditev vodilnih koles
 • Prigraditev preobremenilne ali tehtalne naprave

Modernizacije

Veliko dvigal je v uporabi že 50 let ali več. Kljub temu, da ta številka zveni visoka, je veliko proizvajalcev v tistem času proizvajalo zelo masivna in kvalitetna dvigala, ki svojo funkcijo še vedno dobro opravljajo in jo bodo opravljala tudi v bodoče. 

Vendar pa današnja tehnika omogoča marsikaj, kar v času proizvodnje ni bilo mogoče. Predvsem na področju elektrifikacije so spremembe ogromne, in dvigalo, ki je s strojnega vidika v zelo dobrem stanju je na področju elektrifikacije zastarelo.

Predvsem z uporabo frekvenčnih pretvornikov se uporabnost dvigala močno poveča, zaradi manjših sunkov pa se poveča življenjska doba strojnih komponent. Prav tako so danes na razpolago stikala in senzorji, ki lahko močno povečajo varnost.

Takšna dvigala je smiselno obnoviti, saj za zgolj delček cene novega procesnega dvigala dobimo dvigalo, ki bo svoje naloge kvalitetno opravljalo še nadaljnjih 20 ali 30 let.

Obseg modernizacije je odvisen od lastnosti dvigala in potreb naročnika, večinoma pa obsega: 

 • Izdelava novega elektro projekta
 • Izdelava novih elektro omar s frekvenčnimi pretvorniki
 • Zamenjava kablov, stikal, krmilnih pultov, razsvetljave, radijskih komand, …
 • Prigraditev preobremenilne ali tehtalne naprave
 • Vgradnja sistema proti trku
 • Obnova notranjosti kabine
 • Predelava centralnega pogona vožnje mosta na dva
 • ločena direktna pogona
 • Zamenjava zavor in sklopk
 • Zagon
 • Preizkus s potrdilom s strani pooblaščene osebe za pregled dvigal