Pregledi in servisiranje mostnih dvigal

Kljub temu, da je proizvodnja novih dvigal postala prvenstvena dejavnost podjetja, še vedno ostajamo zvesti svojim koreninam, ki so v servisni dejavnosti.

Zato redno izvajamo:
Preglede
Servise
Montaže

Pregledi

Dvigala spadajo med delovno opremo, ki morajo biti redno pregledana s strani strokovnjakov za varstvo pri delu v skladu z interno dokumentacijo uporabnika, vendar najmanj na 3 leta.

Te preglede izvajajo podjetja, ki so specializirana za varstvo pri delu.

Vendar pa to za varno in zanesljivo delo z dvigalom ni dovolj. Tako Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali predpisuje dnevne, tedenske, mesečne in obdobne preglede. Marsikdo takšne preglede opravi sam, vendar veliko podjetij predvsem z ciljem čimbolj zanesljivega delovanja pogosto želi pregled s strani strokovnjaka za dvigala.

Takšne preglede izvajamo v skladu z dogovorom z naročnikom. Najpogosteje izvajamo:

  • Mesečne preglede
  • Trimesečne preglede
  • Letne preglede
  • Izredne enkratne preglede

Servisiranje

Tako kot vsak stroj so tudi dvigala podvržena okvaram, ki se zgodijo nenadoma in jih ni mogoče vnaprej predvideti. 

Večinoma gre za manjše okvare na elektroopremi, vendar tudi strojna oprema ni imuna na odpovedi.

Po svojih najboljših močeh se trudimo, da okvare odpravimo v najkrajšem možnem času, tako da je zastoj dvigala in s tem tudi omejitev proizvodnje odpravljena v najkrajšem možnem času.

Montaže

Montažna ekipa prvenstveno izvaja montaže dvigal naše lastne proizvodnje.

Kljub temu pa je strokovnost s tega področja pogosto uporabna tudi drugod, kjer se pojavljajo podobne zahteve, kot pri dvigalih.

Tako veliko sodelujemo pri montaži hidromehanske opreme in marsikaterih posebnih mehanizmov, ki jih naročniki uporabljajo namensko za svoj delovni proces.