V primeru posebnih potreb se dvigala popolnoma prilagodijo strankam.

Glede na individualni pristop lahko ponudimo tudi izvedbe, ki niso v osnovnih kategorijah, vendar jih kljub temu morajo odlikovati uporabnost in zanesljivost drugih produktov. Tako izdelujemo tudi:

In seveda še veliko drugih, ki jih stranke s specifičnimi potrebami potrebujejo.

Prednosti

Visoka prilagodljivost

Metalna – SRM d.o.o.

Soška ulica 5

2000 Maribor

Slovenija