Politika poslovanja in cilji

 
 
TEMELJI KONTEKSTA ORGANIZACIJE 

Nenehno prepoznavamo in ocenjujemo tveganja in priložnosti, ki lahko vplivajo na organizacijo.

 

STRATEŠKA PARTNERSTVA

Strateška partnerstva sklepamo s poslovnimi partnerji, ki so  zanesljivi in imajo enak dolgoročni poslovni interes za sodelovanje.

 

POŠTENO POSLOVANJE

Kar se s strankami  dogovorimo to tudi spoštujemo .

Težave in probleme, s katerimi se srečujemo, rešujemo z argumenti in z vključitvijo vseh udeleženih.

 

CELOVITO OBVLADOVANJE INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA  

 Stremimo k odličnem opravljanju vseh funkcij, procesov in podjetja kot celote. 

Naš sistem vodenja poslovanja je skladen z zahtevami ISO 9001:2015  in  je opisan v Poslovniku sistema vodenja, po katerem se ravnamo pri svojem delu.  

 

ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV

Kakovostne in rokovne zahteve odjemalcev uresničimo v dogovorjenem roku. 

S ključnimi odjemalci razvijamo dolgoročne partnerske odnose.

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Kvalificirani, strokovni  in predani sodelavci so naše največje bogastvo.

Skrbimo, da se organizacijska znanja ustrezno vzdržujejo, prenašajo in ohranjajo.

 

SKRB ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Vsak delavec je v prvi vrsti odgovoren za svojo lastno varnost in zdravje pri delu.

   V skladu s programom zaposlene sodelavce teoretično in praktično usposabljamo za varno delo.

 

ZAKONODAJNE IN DRUGE ZAHTEVE

Prepoznavamo in spoštujemo veljavno zakonodajo in druge relevantne zahteve.

 

URESNIČEVANJE POLITIKE KAKOVOSTI in OKOLJA

Uresničevanje politike, je odgovornost vsakega pri svojem delu in zaveza vseh zaposlenih v  podjetju. Cilji kakovosti   so naš imperativ in jih skrbno načrtujemo in merimo. V primeru pomembnih odstopanj sprejemamo ustrezne programe in korektivne ukrepe. Naš strateški cilj je biti prepoznaven in zaupanja vreden poslovni partner. 

 

Vodstvo se osebno zavezuje in pričakuje od zaposlenih uresničevanje te politike  v okviru odgovornosti in nalog ter moralnih načel.