Čeprav je pri težkih izvedbah dvigal večinoma nadzor s strani človeka nujno potreben, se v nekaterih primerih tudi dvigalo lahko avtomatizira.

Avtomatizacija prihaja v poštev predvsem v povezavi z avtomatiziranimi linijami proizvodnje, lahko pa tudi pri skladiščenju in doziranju materiala. Pri dvigalih ločimo predvsem dva nivoja avtomatizacije:

1. Polavtomatsko delovanje

Pri polavtomatskem delovanju je operater vedno prisoten na dvigalu in nadzira proces.

Uporaben je v skladiščnih prostorih ali proizvodnji, kjer delovni proces zahteva ponavljajoče premike dvigala na eno ali več fiksnih pozicij, dvig in spust bremena kadar se uporabljajo različna prijemala, vakuumska ali magnetna traverza…

Z avtomatizacijo doseženo da se dvigalo premakne vedno natančno na isto mesto in s tem povečamo natančnost in hitrost delovanja, hkrati pa razbremenimo operaterja dvigala. 

Za povečanje varnosti se prav tako lahko integrirajo cone izogibanja – območja, v katera dvigalo ne sme, sme z zmanjšano hitrostjo ali sme zgolj ob izpolnjevanju dodatnih kriterijev (npr. pozicija mačka, kavlja, bremena,….)


2. Avtomatsko delovanje


Pri avtomatskem delovanju operater ni prisoten na dvigalu.

 

Uporabljajo se navadno na avtomatskih linijah brez pristopa operaterjev. Ves nadzor nad dvigalom se vrši iz nadzorne sobe. Pri kompleksnejših rešitvah, upravlja z dvigalom višje nivojski nadzorni sistem ki krmili celotno avtomatsko linijo in po potrebi linije vključuje delovanje dvigala (nalaganje, odlaganje…).

 

Komunikacijske protokole med operaterji ali sistemi izdelamo po željah in specifikacijah naročnika.

Prednosti

večja produktivnost in zanesljivost

znižanje stroškov

večja natančnost, predvsem pri ponavljajočih opravilih

boljši nadzor in sledljivost proizvodnega procesa

Kontakt

IGOR HAJŠEK

Metalna – SRM d.o.o.

Soška ulica 5

2000 Maribor

Slovenija