Potrebna izobrazba: Višješolska (prejšnja), višja strokovna izobrazba - elektrotehnika in energetika

21.11.2023
21.01.2024