Opis delovnih nalog: 3. Servisira in rešuje reklamacije na gradbiščih pri strankah