Opis delovnih nalog: 3. Samostojno ali v skupini izvaja popravila, remonte, montaže, demontaže in rekonstrukcije dvigalnih naprav in druge opreme.

05.05.2023
31.03.2024