Opis delovnih nalog: 3. Izvaja razne demontaža in montaže sklopov dvigalnih naprav in druge opreme,...