Opis delovnih nalog: 2. Samostojno ali v skupini izvaja manjša in večja popravila, remonte in rekonstrukcije dvigalnih naprav ter druge opreme