Druga znanja: poznavanje delovnih sredstev in tehnologije obdelave kovin