Začetki podjetja Metalna-SRM segajo v leto 1995, ko je podjetje prevzelo servisno dejavnost nekdanje Metalne.

V novo ustanovljenem podjetju smo takrat združili znanje in izkušnje posameznikov z različnih področij ter lastnikom metalniških dvigal ponudili enoten servis za vsa dvigala, izdelana v nekdanji Metalni.

Z zaposlitvijo novih sodelavcev in s pridobitvijo novih znanj smo kmalu po ustanovitvi pričeli posodabljati obstoječa dvigala, pripravljati povsem nove projekte in vgrajevati sodobne komponente.

metalna
metalna

Leta 2000 smo dejavnost razširili še na proizvodnjo novih dvigal individualne izvedbe za delo v težkih delovnih pogojih in na izdelavo različnih jeklenih konstrukcij in strojnih delov po lastni in naročnikovi dokumentaciji.

S širitvijo proizvodne dejavnosti smo postopoma povečevali tudi prostorske kapacitete, tako da smo leta 2014 povečal poslovne in proizvodnj kapacitete na 5784 m2.

V letih 2011 do 2019 smo tudi skoraj v celoti obnovili strojni park.

avtodvigala metalna
avtodvigala metalna

Kakovost