Opis delovnih nalog: 2. V delavnici veže stikalne omare in pripravlja elektro opremo za montažo na terenu.

05.05.2023
31.03.2024