Opis delovnih nalog: 2.Samostojno ali v skupini izvaja manjša in večja popravila, remonte in rekonstrukcije dvigal in druge opreme.