Opis delovnih nalog: 1. Sestavlja kovinske elemente v konstrukcijo in jih spaja z el. Varjenjem.