Opis delovnih nalog: 1. Izvaja defektaže in oglede avtodvigal in opreme ter sestavlja specifikacije potrebnih del in materialov za popravila in posodobitve naprav