Opis delovnih nalog: 1. Izdelovanje elektro načrtov za nove industrijske naprave, predelave in izboljšave obstoječih

21.11.2023
21.01.2024