Metalna-SRM d.o.o.
Soška ulica 5,
2000 Maribor,
Slovenija